Serwis

PRZEGLĄDY TECHNICZNE
Badania bezpieczeństwa urządzeń medycznych/ naprawy urządzeń medycznych

Szanowni Państwo.

Oferujemy Państwu usługi w zakresie przeprowadzania obowiązkowych pomiarów parametrów bezpieczeństwa urządzeń medycznych (zgodnie z normą PN-EN 62353 – Medyczne urządzenia elektryczne – Badania okresowe i badania po naprawie medycznych urządzeń elektrycznych) w placówkach rehabilitacyjnych (szpitale, ośrodki rehabilitacyjne, przychodnie, prywatne gabinety, itp.).

„Ustawa o wyrobach medycznych” z 20 maja 2010 roku nakłada na Świadczeniodawców usług medycznych nowe, liczne obowiązki w zakresie używania i utrzymywania aparatury medycznej, między innymi coroczne przeprowadzanie badań bezpieczeństwa urządzeń medycznych i ich dokumentowanie (paszporty techniczne urządzeń).

Badanie bezpieczeństwa elektrycznego polega na sprawdzeniu parametrów elektrycznych danego urządzenia i stwierdzeniu, czy urządzenie nie stanowi zagrożenia dla pacjenta lub personelu obsługującego. Badanie takie powinno być wykonane po każdej naprawie lub co najmniej raz do roku dla każdego medycznego urządzenia elektrycznego.

Przeglądy techniczne oraz badania elektryczne wykonują wykwalifikowani serwisanci posiadający świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się urządzeniami elektrycznymi w zakresie kontrolno-pomiarowym. Badania bezpieczeństwa elektrycznego przeprowadzane są przy użyciu certyfikowanych i kalibrowanych urządzeń pomiarowych firmy GOSSEN METRAWATT. Po wykonaniu usługi wydany zostaje certyfikat pokontrolny.

Zgłoszenie informacyjne wraz ze zleceniem wykonania badań prosimy przesłać na adres firmy : biuro@rafomed.pl lub telefonicznie na numer telefonu: 510 721 507

W odpowiedzi skontaktujemy się z Państwem i ustalimy dogodny termin wykonania usługi.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Przy zgłoszeniu większej ilości urządzeń oferujemy bardzo atrakcyjne ceny !